Vai trò của sách đối với việc học và rèn luyện kĩ năng sống.

Nhãn

Đọc sách là một cách học tốt nhất

Sách là tri thức đúc kết của nhân loại. Nhằm nâng cao ý thức đọc sách và bổ sung vào tủ sách lớp học đa dạng, phong phú các đầu sách đọc chung, sáng nay, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, trường TH Tân Hương tổ chức nói chuyện về vai trò của sách đối với việc học và rèn luyện các kĩ năng cho người học và thông qua đó phát động “ Bạn và tôi chung tay xây dựng tủ sách lớp mình”.

Buổi lể có có sự hiện diện của BGH cùng các giáo viên và nhân viên nhà trường. Trong buổi lể này thầy giáo Nguyễn Văn Lợi Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho toàn thể cán bộ giáo viên phát động và chia sẻ vai trò sách đối với việc học và tủ sách dùng chung của các lớp.

Đáp lại lời kêu gọi ấy học sinh các lớp rất hăng say xây dựng tủ sách dùng chung của lớp mình để cùng chia sẻ những cuốn sách, những mẫu chuyện cho nhau cùng đọc. Kết quả lớp 1A có được 30 đầu sách, lớp 2A có được 30 đầu sách, lớp 4A được 61 đầu sách, lớp 5A có 41 đầu sách.