Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 22/12/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Tân Hương; nhằm tiếp  tục duy trì và phát triển phong trào giáo viên thi đua dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi trong nhà trường. Ngày 25 /12 trường Tiểu học Tân Hương tổ chức thành công Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021.

Đối tượng tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là năm giáo viên đang trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp tại trường. Đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

Các giáo viên phải trải qua hai nội dung thi: Thứ nhất là thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Thứ hai là trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Hội thi thành công tốt đẹp với các tiết dạy chất lượng tổ chức theo hướng phát triển các hoạt động, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh. Các giải pháp đưa ra sát với thực tế lớp trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm.

       Hội thi góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Tăng cường, củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới giáo viên  giỏi chuyên môn nghiệp vụ của nhà  trường; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, chủ nhiệm lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học. Góp phần triển khai các phong trào thi đua. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức dạy học theo hướng phát triển các hoạt động, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao. Kết quả hội thi cấp trường làm điều kiện để dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

Hội thi công tác chủ nhiệm giỏi là hoạt động chuyên môn hết sức quan trọng đề cao vị trí của hoạt động sư phạm trong nhà trường và sự đóng góp của các cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ giáo dục…

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi:   

 

 

                         

 

Người đưa tin : Nguyễn Thị Xuân - GV lớp 5A trường TH Tân Hương