Cán bộ giáo viên trường tiểu học Tân Hương chuẩn bị chào đón chương trình SGK mới.

Chương trình sách giáo khoa mới thì chúng ta khó lòng mà khư khư cái thói quen, tư tưởng, tầm nhìn và đi cùng với nó là các phương pháp dạy học theo sách cũ bởi như vậy sẽ không đạt được yêu cầu, mục đích cho con người thế hệ mới ....Mà chúng ta phải chuyển mình từ giáo dục mang tính hàn lâm sách vở sang một sự giáo dục mang tính chủ động tìm tòi. Đây có thể gọi là nghiên cứu, tính thực tế hàng ngày các em bắt gặp để các em sẵn sàng đối diện và bình tĩnh xử lí...

Như vậy chúng ta phải dạy làm sao các học trò luôn ý thức được sự chủ động ấy, phát huy nó và đi cùng với đó là sự sáng tạo của người học. Ấy là sự kết hợp hài hòa các năng lực vốn có của bản thân và năng lực của bạn bè( trong học nhóm, trong các hoạt động chung) để sống và học hành, vui chơi...Tôi thiết nghĩ đây không những là xu hướng tất yếu của trường ta mà cũng là sự nghiệp chung của cả trường các bạn.

Nói như vậy không có nghĩa là ta lột đi tấm áo ta dang khoác hiện tại để mặc một chiếc áo mới đó là về phương pháp mà ta mỗi giáo viên đứng trên lớp đưa vaò kiến thức, nhận thức và kinh nghiệm dạy học của mình . Với tư duy và học hỏi phương pháp mới với CTSGK mới. Chúng ta nhào nặn sao cho dạy học huy động được sự chủ động học hỏi trong ý nghĩ của từng học trò của mình. Giáo viên phải ý thức được rằng học không chỉ là trên bục giảng trong phòng học mà bao gồm cả các hoạt động xã hội, HĐNGLL...Vậy chúng ta cần đẩy nhanh, mạnh và thực tế các môn học, phát huy sự lĩnh hội kiến thức một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Để sớm nhận ra khả năng của các em, tôn trọng, giữ gìn các khả năng đó qua các môn học, tiết học như: Tin học, ngoại ngữ, Âm nhạc, mĩ thuật, thể dục và HDNGLL...

Để tránh sự bở ngỡ và sớm bắt kịp với CTSGK mới chúng ta cần thực hiện các biện pháp như sau.

1. Cải tiến các pp dạy học truyền thống

2. Kết hợp đa dạng các pp dạy học các hình thức lên lớp.

3. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề.

4. Vận dụng dạy học theo tình huống.

5. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và các công nghệ hỗ trợ

6. Chú trọng phương pháp dạy học dặc thù môn học.

7. Dạy học tôn trọng sự cá biệt hóa.

Nói chung có rất nhiều cách nhìn nhận, tư duy suy nghỉ trước khi chúng ta di vào áp dụng CT SGK mới, mỗi một phương pháp đều mang tính chủ quan mỗi mộ giáo viên với kinh nghiệm, khả năng và tư duy của mình cần xác định những phương pháp riêng cho mình để dạy học sao cho học sinh và chính chúng ta "mỗi ngày đến trường là một ngày vui- mỗi ngày xa trường là một ngày nhớ"

Tân Hương, tháng 10 năm 2019